HomeNieuws2 jaar VVD, PAK en InwonersBelangen

2 jaar VVD, PAK en InwonersBelangen

Publicatiedatum: 28 mrt. 2020

De balans van 2 jaar VVD, PAK en InwonersBelangen

Het is een goede gewoonte om na twee jaar een tussenbalans op te maken. Welke resultaten zijn er behaald? De coalitie heeft zichzelf ook beoordeeld, klik hier. Overigens zijn een aantal zaken die daar genoemd worden, vóór 2018 besloten.

De drie partijen hebben in 2018 geen raadsprogramma opgesteld waar alle partijen aan meedoen maar bewust gekozen voor een coalitieakkoord. De oppositie heeft gevraagd om een doorrekening van het coalitieakkoord maar dat heeft twee jaar na dato nog niet plaatsgevonden.

Het nieuwe college is van start gegaan met een verhoging van de kosten voor drie wethouders. De totale kosten hiervan bedragen zo’n € 300.000 euro.

In 2018 werd besloten om het vuil vaker op te gaan halen, namelijk van 4 wekelijks naar 2 wekelijks. De belasting van de afvalstoffen heffing is sinds 2018 met 24% gestegen.

De terugkeer van de bibliotheek is door alle partijen gewenst. Opening op 1 januari 2020 in Linschoten en in Montfoort is niet behaald. Wanneer de bibliotheek wel opent is niet bekend. Er is gekozen voor een luxe bibliotheek van zo’n 200.000 euro per jaar. Goedkopere alternatieven, zoals de bibliotheek in Lopik, zijn niet onderzocht.

Na anderhalf jaar trad een van de wethouders af. Hij noemde zichzelf een verbinder en vond het jammer dat hem door anderen niet de gelegenheid werd geboden om te werken op een manier die hij zelf graag voor zich zag.

De zondagsopenstelling werd uitgebreid van 15 naar 52 zondagen per jaar met openingstijden van 24 uur per zondag. Het college weigerde behoefte onderzoek te doen onder ondernemers en inwoners. Kleine ondernemers protesteerden heftig, slechts één ondernemer was er blij mee.

De 24-uurs zorg voor ouderen in de kern Montfoort werd gesloten. De zeer bejaarde bewoners moesten verhuizen naar een onbekende woonomgeving. Meer dan 400 Montfoortse inwoners organiseerde een protestmars. De wachtlijst voor ouderen met 24 uurs zorg is inmiddels verder opgelopen en kunnen niet terecht niet Montfoort.

Er zijn nul starterswoningen gebouwd in Montfoort. Ook voor het komende jaar zijn er nul bouwvergunningen verleend voor starterswoningen. Toch spreekt de nieuwe woonvisie over in totaal 450 nieuwe woningen om de voorzieningen op peil te kunnen houden.

De nieuwe brandweerkazerne wordt gasloos uitgevoerd. Samen met een kostenverhoging leidde dit tot ruim 250.000 euro meerkosten. Dit bedrag verdienen we nooit meer terug.

In Linschoten leefde inwoners lange tijd in hoop en vrees rond de inrichting van landgoed Cromwijk. Diverse rechtszaken werden gevoerd. De Raad van State tikte de Gemeente Montfoort op de vingers dat de vergunning verlening overnieuw gedaan moet worden.

Vrijkomende bedrijfsterreinen zoals Houthandel De Goederen in Linschoten zijn ondanks diverse verzoeken niet aangekocht door de gemeente. Een gemiste kan voor woningbouw. En een gemiste kans voor het genereren van inkomsten voor de gemeente.

Stichting Obliek die al 10 jaar ijvert voor een plek voor begeleid wonen en met wie de gemeente een intentieverklaring heeft ondertekent, kreeg dit jaar nul op het rekest. De beoogde locatie krijgt een andere bestemming en er is niet voorzien in een alternatief voor dit burger initiatief.

De drie basisscholen aan de Van Damstraat hadden al nieuwe huisvesting moeten krijgen. Dit project is uitgesteld. De beoogde locatie wordt heroverwogen.

Na de ontvlechting met gemeente IJsselstein is voorzien in een eigen ambtelijke organisatie. Dat is goed nieuws want daarmee is Montfoort een zelfstandige gemeente gebleven. Wel worden veel externe onderzoekers en workshopsleiders ingehuurd. Dat kost veel geld.

De binnenstad is nog altijd even onbegaanbaar voor rollators en kinderwagens.

Er was afgelopen 2 jaar één financiële meevaller. De meevaller ontstond bij de eindafrekening van de sportvelden en bedroeg 25.000 euro. Dit bedrag is direct uitgegeven aan een externe begeleider voor het opstellen van een plan rondom “zelfwerkzaamheid” van sportverenigingen.

De financiële prestaties liegen er niet om. Door allerlei eenmalige en structurele uitgaven en diverse tegenvallers wordt er een tekort ingeschat van ruim 7 miljoen euro. Dat betekent per huishouden van 4 personen een tekort van €2.000 euro. De eigen reserve van Montfoort bedraagt minder dan 5 miljoen euro. Zonder verstandige maatregelen is binnen drie jaar de kas leeg.

2020 maart MidTermReview SGP.pdf