HomeNieuwsMotie SGP Oplossing Bloesemhof

Motie SGP Oplossing Bloesemhof

Publicatiedatum: 14 nov. 2019

Motie SGP Oplossing Bloesemhof´╗┐

Maandag 4 november 2019 werd de volledige gemeenteraad overvallen door het nieuws dat de Bloesemhof en Vlinderhof sluiten begin 2020.

De wethouder is over de financiële situatie van de Bloesemhof en Vlinderhof al maanden geleden geïnformeerd door De Rijnhoven, maar deze informatie is nooit bij de raad terechtgekomen. Gemeenteraad en inwoners hebben daardoor geen kans gehad een actieve bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem.

SGP raadslid Bart Timmerarends heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november de volgende motie ingediend om de Bloesemhof te kunnen behouden:

Gehoord hebbende de beraadslagingen over de actuele ontwikkelingen betreffende de voorziening de Bloesemhof en Vlinderhof,

  • Zijn van mening dat het belang van een sluitende begroting, niet opweegt tegen het belang, om deze voorziening in stand te houden.
  • Dragen het college op, om voor deze voorziening te onderzoeken welke middelen er nodig zijn om deze voorziening in stand te houden.
  • Terug te komen met een raadsvoorstel, welke wij in de gemeenteraad van december kunnen vaststellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

De wethouder heeft de motie ontraden, omdat het “zijn onderhandelingspositie richting De Rijnhoven” zou belemmeren. De motie is aangehouden tot de raadsvergadering in december.

De SGP hoort in de raadsvergadering van december graag van de wethouder wat hij in zijn onderhandelingen met De Rijnhoven voor elkaar heeft kunnen krijgen voor de inwoners van Montfoort.