HomeNieuwsWoningbouwprogramma gemeente Montfoort

Woningbouwprogramma gemeente Montfoort

Publicatiedatum: 20 feb. 2020

Woningbouwprogramma gemeente Montfoort

Tijdens de raadsvergadering van jl. 27 januari 2020 is het woningbouwprogramma aangenomen.
In dit programma zit de doelstelling om tot 2030, 430 woningen te bouwen.

Wij als SGP vinden het van belang, dat de voorzieningen behouden blijven binnen de gemeente.
Hiermee blijft de gemeente Montfoort een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

In het woningbouwprogramma, staan beoogde locaties om deze nieuwbouw te realiseren.

Wij staan achter dit programma, maar missen de mogelijkheid om op korte termijn te bouwen.

Hiervoor hebben wij als SGP een motie voorbereid en ingediend tijdens de raadsvergadering.
Het idee hierbij is om goedkope woningen te realiseren welke tijdelijk bewoond kunnen worden.

Om dit te realiseren is veel creativiteit vereist.
Een uitwerking kan bijvoorbeeld een bouwkavel zijn, waar een 2 onder 1 kap woning gepland staat.
Hier kun je tijdelijk voor de duur van 10 jaar, 8 starterswoningen realiseren.
Als je hier vijf jaar mag wonen, kun je per woning 2 gezinnen laten starten op de woningmarkt.

Andere optie is om deze woningen in te zetten voor senioren, zij kunnen dan tijdelijk zo een woning gebruiken.
Kunnen kleinschalig gaan wonen, waardoor er een gezinswoning beschikbaar komt.

Deze woningen kunnen zowel in koopvariant (onze voorkeur) of in huurvariant worden neergezet.

Helaas is deze motie niet aangenomen, omdat het collega geen concreet beeld had bij de mogelijkheden.
Wij zullen het college blijven prikkelen om creatief met deze woningbouw opgave om te gaan.


De ingediende motie is te zien via de volgende link: Motie woningbouw op de korte termijn