HomeAgenda

Agenda

Vergadering Plaatselijke kiesvereniging.

Kiesvereniging vergadert 22-02-2017 om 20:00 in Bedrijfskantine A. Belo.
Er worden 2 nieuwe bestuursleden gekozen.

Voorzitter N. Zeldenrijk, Aftredend niet herkiesbaar.
Voorgestelde kandidaat C. Dolderman.

Secretaris P.A.W. vd Horst, Aftredend niet herkiesbaar.
Voorgestelde kandidaat C. van den End.

Geen resultaten