13 februari 2024

Geen bedrijfswoning op Willeskop 77c

De SGP heeft een amendement ingediend om uit te sluiten dat er een woning wordt gebouwd op Willeskop 77c. Het raadsvoorstel om het bestemmingsplan vast te stellen moet er niet voor zorgen dat de omliggende bedrijfsvoering gehinderd wordt.

Door het raadsvoorstel is er vastgesteld om een gebruiksgerichte paardenhouderij toe te staan op Willeskop 77 en 77c. Het is van essentieel belang dat de agrarische bedrijfsactiviteiten in de omgeving gewaarborgd worden. Daarom heeft fractievoorzitter Bart Timmerarends een amendement ingediend om uit te sluiten dat er ooit een woning wordt gebouwd op Willeskop 77c. Hierdoor moet overlast voor omliggende bedrijven, als gevolg van deze bestemmingsplanwijziging, voorkomen worden.

Als SGP betreuren we de gehele gang van zaken rondom dit al twaalf jaar lopende dossier. We moeten lessen trekken om de handhaving te verbeteren, om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Aangezien de Raad van State deze oplossing heeft opgedragen, heeft de SGP dit raadsvoorstel gesteund.

Het SGP-amendement werd unaniem aangenomen. Het raadsvoorstel om het bestemmingsplan van Willeskop 77 en 77c vast te stellen werd met dertien stemmen voor en één stem tegen aangenomen. De raadsvergadering vond plaats op 12 februari.