Over de SGP

De klassiek-christelijke uitgangspunten vormen het kloppend hart van de SGP. De partij staat al meer dan honderd jaar voor politiek bij een open Bijbel. Daarmee is de partij een stabiele factor. Je weet wat je eraan hebt.

De praktijk leert dat de tien leefregels die God gaf, heilzaam zijn voor mens en samenleving. Ze zijn door Christus Zelf samengevat in de bekende zin: heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Ze zijn gericht op vrede en harmonie in de samenleving.

Op basis van dat kompas kan het schip van staat koers houden. En zo streeft de SGP naar betrouwbare politiek waarbij we alle mensen rechtvaardig, respectvol, eerlijk en barmhartig willen behandelen. We beoordelen voorstellen op de inhoud en vinden echte aandacht voor elkaar belangrijk.

Mensen
Organisatie
Geschiedenis

Toespitsing

Hoe krijgt die politiek gezich in standpunten?

Thema's       Standpunten

  • Dat begint al bij het leven zelf, het ontstaan ervan en het einde. De SGP zet zich ervoor in dat ongeboren kinderen en mensen die hun einde voelen naderen, met zorg worden omringd.
  • Mannen, vrouwen, kinderen, maar ook de samenleving als geheel, gaan gebukt onder gebroken huwelijken en gezinnen. Niet voor niets zegt de SGP: een goed gezin is het halve werk.
  • Kenmerkend is ook de inzet van de SGP voor veiligheid, onder meer door voldoende politie en een goede defensie.
  • Als we ergens behoefte aan hebben, is het wel omzien naar elkaar. De SGP zet zich in voor kwetsbaren en mensen die het zelf niet redden in onze samenleving.
  • Naast bouwen hecht de SGP sterk aan het bewaren van de schepping. De rol van rentmeester is zeker in een vol land als Nederland een complexe. Een rentmeester heeft niet alleen oog voor de natuur, maar let er óók op dat er voor iedereen een dak boven het hoofd en voldoende gezond voedsel is. En dat de boeren en vissers die daarvoor zorgen een eerlijke boterham kunnen verdienen.
  • De SGP wil herbergzaam zijn voor mensen die moeten vluchten voor oorlog en vervolging. Onze opvangcapaciteit is wat de SGP betreft alleen bedoeld voor deze mensen.
  • De EU slokt steeds meer macht op. Nederland heeft daar nauwelijks vat op, maar wel veel last van. Samenwerking is goed, maar de SGP verzet zich tegen de overdracht van steeds meer bevoegdheden en budgetten.
  • Een meer solide financieel beleid is bittere noodzaak. De schuldenberg van Nederland en de EU is gigantisch. Dat is niet alleen een gevaar voor ons geldsysteem, maar ook oneerlijk voor de generaties na ons die de rekening moeten betalen.
  • De SGP heeft als het gaat om financieel beleid oog voor specifieke doelgroepen, zoals eenverdieners en ondernemers.

Afhankelijk

Er zijn politici die geloven dat alles maakbaar is. De ervaring leert anders. Wantrouwen in politiek en overheid viert hoogtij.

Leven in overgave, leven uit geloof, geeft houvast en uitzicht. We belijden dat God de wereld regeert en dat we in vertrouwen op Hem ons werk mogen doen.

Vanuit díe overtuiging zetten SGP’ers in gemeenten, provincies en waterschappen, in Den Haag en in Brussel zich in voor de samenleving.

In biddend opzien.

Ora et labora.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.