29 juli 2023

Gemeente Montfoort behoudt regie over plaatsing windmolens

Niet de provincie, maar de gemeente Montfoort houdt de touwtjes in handen over het al dan niet plaatsen van windmolens in de gemeente. Dit is het gevolg van twee aangenomen raadsvoorstellen over het windmolenbeleid.

Wanneer er geen beleid en visie wordt opgesteld over windmolens, bestaat het risico dat de provincie de gemeente dwingt tot het plaatsen van windmolens om aan de energiebehoefte te voldoen. Vanaf windturbines van 5 MW is de provincie namelijk aanwijzingsbevoegd, hoewel het niet duidelijk is wat dit precies inhoudt en wat de consequenties hiervan kunnen zijn. Om dit scenario te voorkomen, is het noodzakelijk dat de opties voor windenergie in de gemeente onderzocht worden.

De raad nam twee voorstellen vanuit het college aan. In de eerste plaats wordt het gebied ten zuiden van de A12, ten westen van de Blindeweg en ten oosten van de Cattenbroekerdijk aangewezen als onderzoeksgebied voor de opwek van windenergie. Als tweede wordt de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op dit gebied gevestigd, waardoor de gemeente de eerste mogelijkheid tot koop van deze grond heeft.

Volgens de SGP is het goed dat het college zelf de regie behoudt over de plaatsing van windmolens in de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat de provincie plekken in de gemeente aanwijst. Daarnaast betekent het instellen van een onderzoek niet dat er windturbines geplaatst worden. Uit het onderzoek kan namelijk ook blijken dat de inwoners geen windturbines in het aangewezen zoekgebied willen hebben. Afhankelijk hiervan worden in de toekomst beslissingen genomen over de verdere invulling van het windmolenbeleid.

Er werd over de twee raadsvoorstellen gestemd tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2023.