26 januari 2024

'Meer christelijke waarden en minder EU'

Onder de slogan ‘Stem christelijk. Rem Europa’ wil de SGP zich de komende vijf jaar in het Europees Parlement inzetten voor christelijke waarden, een bescheiden Europa en ruimte voor ondernemerschap. Vanmorgen presenteerde de partij haar conceptprogramma voor de Europese verkiezingen in perscentrum Nieuwspoort.

De SGP zet zich in voor meer christelijke waarden en minder EU. Lijsttrekker Bert-Jan Ruissen: “Europa moet terug naar haar christelijke wortels en zich beperken tot haar kerntaken.”

Spannend

Er is de partij veel aan gelegen deze boodschap uit te blijven dragen. Het worden voor de SGP spannende verkiezingen. Nu er niet langer sprake is van een gezamenlijke lijst met ChristenUnie, dient de partij de vereiste circa 180.000 stemmen voor een zetel ‘op eigen kracht’ te behalen.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen: “De SGP staat op het Europese toneel steeds vaker vrijwel alleen met haar helder christelijke geluid. Het gaat bij deze verkiezingen echt ergens om. Om het behoud van een Bijbels geluid in Brussel.”


Speerpunten

Tijdens de persconferentie spraken naast de partijvoorzitter en de lijsttrekker ook drie mensen uit de praktijk: ervaringsdeskundige Bonicia Reijke over pro-life, VGS-beleidsadviseur Christiaan Bijl over de vrijheid van onderwijs en Agractie-voorzitter Bart Kemp over ruimte voor de boer.

Voor christelijke waarden

De SGP staat voor christelijke waarden als gerechtigheid, gelijkwaardigheid, oog hebben voor elkaar en rentmeesterschap. De partij signaleert dat de EU een seculiere agenda uitrolt over haar lidstaten, zelfs op terreinen waarop ze niet bevoegd is, zoals gezinsbeleid en abortus. De SGP zet zich ook in Europa in voor het prille leven. De partij verzet zich dan ook tegen het verheffen van abortus tot mensenrecht. De SGP stemt tegen draagmoederschap en gedwongen erkenning van huwelijken van hetzelfde geslacht. De partij vraagt aandacht voor vervolgde christenen, antisemitisme en Israël als thuishaven voor Joden. De SGP is blij met de benoeming van een gezant geloofsvrijheid waarvoor ze zich lang heeft ingezet. 

Terug naar de kerntaken

Wat ooit begon als economische samenwerking, is doorgeschoten tot diepgaande politieke integratie op een ongekend aantal terreinen, stelt de SGP. De partij ziet geen voordeel in “een Verenigde Staten van Europa”. De SGP pleit voor een EU die teruggaat naar haar kerntaken. Alleen samenwerking bij grensoverschrijdende kwesties, waarbij het met name gaat om handel maar ook om migratiestromen en vervuiling. De EU moet er voor Nederland zijn en niet andersom, stelt de partij. Wat de SGP betreft gaat er een streep door plannen voor verdere integratie, zoals EU-belasting, digitale euro en digitale identiteit, en bemoeit de EU zich niet of nauwelijks met zaken als onderwijs, sociaal beleid, zorg en cultuur.

Ruimte voor ondernemerschap

De SGP zet zich in voor flinke verlichting van de regeldruk voor ondernemers. Daarbij verwijst ze naar de belofte van de EU om voor elke nieuwe regel tenminste een andere regel te schrappen.

De SGP wil boeren en vissers weer de ruimte geven: geen windmolens meer op belangrijke visgronden, wolvenbeheer (waarop Ruissen sterk zichtbaar is geweest) en meer balans in natuurbeleid. De partij vindt dat het midden- en kleinbedrijf betere en gemakkelijkere toegang moet krijgen tot EU-investeringsfondsen.

Het programma wordt vastgesteld op het verkiezingscongres dat de partij op D.V. 10 februari belegt in Nijkerk.

Download hier het concept verkiezingsprogramma

Lees hier de speech van Bert-Jan Ruissen die hij hield tijdens de presentatie van het concept verkiezingsprogramma