28 juli 2023

Motie SGP voor minder woonwagens bij De Bleek aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2023 is een SGP-motie aangenomen om slechts vier in plaats van acht huurwoonwagenstandplaatsen te realiseren bij uitbreidingslocatie De Bleek. Door de motie werd het raadsvoorstel over het woonwagen- en standplaatsenbeleid verworpen.

Volgens de SGP wordt er met vier woonwagenstandplaatsen ruim voldaan aan de norm van zeven woonwagenstandplaatsen in gemeente Montfoort, aangezien er in Linschoten ook al vier woonwagenstandplaatsen aanwezig zijn. Daarnaast zouden extra woonwagens aan De Bleek ten koste gaan van woningen van andere woningtypen. Vanwege het grote tekort aan andere soorten woningen is dit niet wenselijk.

Ons raadslid Samuël van den Berg riep op om de woningbouw aan De Bleek in aansluiting op de woonvisie af te stemmen op alle doelgroepen. “Er moet aan de lokale behoefte van alle woningtypen voldaan worden, dus zet niet alleen in op woonwagens.” Daarnaast legde hij uit dat het plaatsen van woonwagens ten koste gaat van woningen voor andere doelgroepen. Het perceeloppervlak aan De Bleek, waarop gebouwd mag worden van de provincie, mag namelijk niet vergroot worden.

De SGP diende de motie samen in met Lokaal Montfoort, CDA, ChristenUnie en Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Het raadsvoorstel werd met elf tegen drie stemmen verworpen. De motie werd met tien tegen vier stemmen aangenomen.

Aangezien er tegen het raadsvoorstel werd gestemd, werd de motie aangevuld met een oproep aan het college om met een nieuw raadsvoorstel te komen. Hierdoor werd er ruimte gecreëerd om beleid op te stellen waarop geëvalueerd kan worden.