De Babylonische spraakverwarring rondom melk

Wat zijn de feiten en nieuwste inzichten?

 ------

SGP Montfoort organiseerde een landbouw event om inwoners te informeren hoe het er nu voor staat met de landbouw in Nederland. Vanwege corona hebben we het programma, in overleg met de sprekers, omgegooid en delen we op onze website een korte, duidelijke samenvatting van hun toespraken.

Lees ook de andere bijdragen:

Bijdrage Peter Noordergraaf (CRV) Bedrijfsleven

Bijdrage Robert Veldhuis (BoerBurgerBeweging) Politiek 

------

Nederlandse melk is het meest voedzame product dat bestaat en de productie ervan behoort tot de duurzaamste in de wereld. Jarenlang gold Nederland als het gidsland voor de wereldwijde zuivelsector. Tegenwoordig denken veel Nederlanders dat een koe in de wei gelijk staat aan milieuvervuiling; dat het beter is om de veestapel drastisch terug te brengen. Waar komt dit inzicht vandaan? Is er wetenschappelijk onderzoek dat hiervoor aanleiding geeft?

In toenemende mate wordt duidelijk dat melk juist een heel duurzaam product is. Maar hoe zit het dan met de alternatieven als haver- en sojadrank? De productie daarvan geeft toch een veel lagere uitstoot van broeikasgassen? Dat is een verkeerde conclusie want een aantal belangrijke zaken wordt vergeten. Ten eerste, melk is vele malen voedzamer en gezonder dan de zogenaamde alternatieve producten. Bovendien is de sector volop aan het innoveren. Onderzoek van de Wageningen Universiteit laat zien dat met redelijk eenvoudige maatregelen op het gebied van boerderij management de uitstoot met 50% kan worden teruggebracht. Daarmee is de uitstoot vergelijkbaar geworden met de plantaardige alternatieven. Bovendien, wanneer wij stoppen met het duurzaam produceren van een fantastisch levensmiddel zal dat elders in de wereld op een veel minder duurzame wijze worden overgenomen. Daar moet toch iedereen op tegen zijn?!

Het gaat mij aan het hart dat in de media zo negatief wordt gesproken over de boeren die al eeuwenlang een fantastisch product mogen produceren. Daarmee hebben ze Nederland op de kaart gezet. En nu lijkt onder druk van bureaucratische regelgeving en desinformatie het sentiment om te slaan. Waar komt die Babylonische spraakverwarring toch vandaan? Hier moet verandering in komen voor het te laat is. Boeren en beleidsmakers moeten de handen ineen slaan. Tenminste als rentmeesterschap ons werkelijk iets te zeggen heeft!

Dr. Peter de Jong

Lector, Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden

Hoofdwetenschapper, NIZO, Ede

Programmadirecteur circulaire landbouw, Amersfoort/Groningen