Onze boeren, onze toekomst

------

SGP Montfoort organiseerde een landbouw event om inwoners te informeren hoe het er nu voor staat met de landbouw in Nederland. Vanwege corona hebben we het programma, in overleg met de sprekers, omgegooid en delen we op onze website een korte, duidelijke samenvatting van hun toespraken.

Lees ook de andere bijdragen:

Bijdrage Peter Noordergraaf (CRV) Bedrijfsleven

Bijdrage dr. Peter de Jong (NIZO) Wetenschap

------

Veel mensen zijn verbaasd dat ik, iemand die altijd in grote steden heeft gewoond als Haarlem, Toronto (Canada), Rotterdam, Maastricht en Amersfoort op de kieslijst stond als nummer 7 voor de BBB BoerBurgerBeweging.

Sinds 2016 heb ik kennis gemaakt met de agri-sector als interim-directeur bij verschillende maak en service bedrijven voor de kalverhouderij en melkvee sector. In die periode heb ik het belang gezien van die agri-sector voor Nederland. Niet alleen voor de boeren, maar juist ook voor de rest van de inwoners van Nederland:

1.     Nederland presteert aan de wereldtop qua laagste milieu-impact, hoog qua dierenwelzijn en voedselveiligheid. Iets om trots op te zijn.

2.     Die agri-industrie, met z’n toeleveranciers, hun toeleveranciers en zzp-ers leveren banen op voor ca. 800.000 mensen. Hiervan zijn 150.000 van boerenafkomst en dus 650.000 burgers die er ook van leven. Dit is ca. 10% van de economie en ca. 10% van de werkgelegenheid!

En dan zijn hier nog niet eens de lokale middenstand, de leraren op scholen etc. in meegenomen! Het belang is dus immens!

3.     Voedsel is een strategisch goed. Als wij onszelf niet meer kunnen voeden omdat het platteland is volgebouwd met industrieparken, huizen, zonneparken en windmolens, wat gebeurt er dan als de grenzen een keer dicht gaan vanwege een pandemie? Er is nu een voorraad van ca. 11 weken om onszelf te voorzien. En daarna? Of als er een politiek conflict is?

4.     Als wij in Nederland geen voedsel meer kunnen verbouwen, moet dat dus uit het buitenland komen. Per saldo is dat een verslechtering van het milieu en dierenwelzijn want Nederland scoort als een van de hoogste op die punten.

5.     In het buitenland zijn de voedselveiligheidseisen minder hoog dan in Nederland. Dus import van minder veilig voedsel is dan alleen nog maar verkrijgbaar.

6.     Als er uitdagingen zijn in de agri-sector moeten die opgelost worden. Middels techniek is veel mogelijk, daarom moet ingezet worden op innovatie waarin Nederland voorop loopt. Die technologieverkoop levert weer extra werkgelegenheid op.

Als de boer verdwijnt als aanjager van de economie, en werkgelegenheid dan verdwijnt het leven op het platteland. De scholen verdwijnen, de middenstand verdwijnt en uiteindelijk ook de transportverbindingen. De boerennatuur verdwijnt, het gezonde voedsel verdwijnt, maar ook de plek waar mensen uit de stad graag recreëren en rust vinden verdwijnt. Het platteland verpaupert en wordt een groot bebouwd en lelijk terrein waarvan onze kinderen zich afvragen wie dit ooit heeft toegestaan!

Moet onze toekomst er zo uitzien?

Ik kan dit niet laten gebeuren, maar we zijn helaas wel hard op weg!

Ik ben trots op de boer en onze agri-sector die de ruggengraat is van onze economie en zorg draagt voor werkgelegenheid, gezond en veilig voedsel, mooi Nederlands landschap en natuur en recreatiewelzijn van alle burgers in Nederland. Van álle burgers, dus ook die uit de stad, waar ik er ook één van ben.

Robert Veldhuis namens de BBB